Anna-Helene Kaliszan 
Yoga og Mensendieck lærer 

 
    Hvad er Yoga    ·    Hvorfor dyrke yoga?    ·    Hvem kan dyrke yoga?    ·    En undervisningstime
 

Forside

barbour ladies jacket celine bags uk outlet ugg雪靴官網 Hvem er jeg?

Undervisning

Lidt om yoga

Mensendieck

Find vej

Hvad er Yoga

Hvor stammer Yoga fra
Yoga er et ca. 2000 år gammelt system som kommer fra Indien og Yogaens grundlægger er Patanjali.

På det klassiske indiske skriftsprog Sanskrit betyder ordet Yoga, at forene - sammenkæde. At skabe forbindelse mellem kroppen, tankerne, bevidstheden og følelserne. Yoga er en livsform, som opbygger harmonien i krop og sind. Yoga kan snarere kaldes en livsform. At arbejde med sig selv, for fysisk og psykisk, at få det bedst muligt og derved få mere overskud i en travl hverdag.
Der er ikke noget konkurrencemoment i yoga, men kun opmærksomhed på eget sind og krop.

Der findes mange former for yoga. Den mest almindelige er kroppens yoga, Hatha Yoga, som er den form for yoga, der dyrkes mest i vesten.

I Hatha Yoga kaldes øvelserne Asanas = stillinger. Når du er kommet ind i en stilling sidder du i ro og arbejder med åndedrættet til spændingerne i kroppen løsnes. Øvelserne kan udføres på mange måder: Som langsomme kontrollerede bevægelser. - Med vægt på forskellen mellem det kraftfulde og det blide. - Sat sammen i et flow, hvor øvelserne glider over i hinanden.

 
 
Anna-Helene Kaliszan     ·    Frederiksborgvej 16    ·    DK-4000 Roskilde    ·    46 36 00 99    ·    e-mail: ah.kaliszan@gmail.com